Welkomstwoord van de Achtbare Meester van de Studieloge Ars Macionica n°30 in het O:. Brussel

Geachte bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de webpagina van de A.L. Ars Macionica n°30 in het O:. Brussel. Onze Loge werd in 1994 opgericht met het doel de Broeders en alle geïnteresseerden in de Vrijmetselarij een dieper inzicht te verschaffen in de geschiedenis, de gebruiken en tradities van onze Orde. En wij hopen dat we hiermee bij eenieder ‘een verlangen naar meer’ kunnen opwekken.

Ars Macionica is geen Loge als alle andere. Zij wijdt niemand in, bevordert noch verheft Broeders. Wij zijn een studieloge. In zijn verhelderend boekje “Ars Macionica” – Lodge of Research 1994-2014 geeft ons Logelid Kris Thys exact aan wat het streven van de werkplaats is: “Ars Macionica betekent letterlijk ‘de kunst van de Vrijmetselarij’ en het werd door de stichters aangenomen om de werkzaamheden van hun Loge te benadrukken. Ze wilden een multidisciplinaire aanpak in de studie van de Vrijmetselarij bevorderen. De benadering van ‘Ars Macionica’ zou niet beperkt blijven tot puur historisch onderzoek, maar zou zich uitbreiden in een ganse resem van disciplines, zoals sociologie, psychologie, filosofie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, semantiek, kunstgeschiedenis, semiotiek…” (p. 17)

Ars Macionica streeft als studieloge ongetwijfeld kwaliteit na. Dat betekent niet dat onze teksten louter academisch en specialistisch zouden zijn. In tegendeel, onze studies gaan breder en gebruiken daarbij een taal die bij ons publiek aansluit. Maar het is op de inhoud dat het kwaliteitslabel Ars Macionica van toepassing is. Zowel nationaal als internationaal wordt dat zeer naar waarde geschat.

Ars Macionica heeft een aantal actiemiddelen die we hier onder de aandacht willen brengen: de Acta’s, de voordrachten, de Correspondentie Kring.
De leden van onze studieloge dragen actief bij aan het jaarboek Acta Macionica. Zij speuren in bronnen, omwoelen lokale geschiedenis, interesseren zich in metafysische en filosofische kwesties die in de ritualen geopperd worden, vergelijken symbolen in teksten en rituelen, en dompelen zich onder in esoterische systemen. Hierdoor heeft onze Loge een gedegen schare specialisten die het jaarboek voorzien van boeiende en opzienbarende artikels.

Maar dat is niet alles. Driemaal per jaar organiseert Ars Macionica een publieke voordracht (toegankelijk voor iedereen) over een onderwerp dat rechtstreeks met de Vrijmetselarij verband houdt: één in het Nederlands, één in het Frans en één in het Engels. Deze voordrachten vinden (in principe) plaats op de laatste zaterdag van de maanden februari, mei en november. De sprekers komen uit binnen- of buitenland, maar hebben steeds een reputatie als onderzoekers in maçonnieke thema’s. Wees dus van harte welkom.

Tot slot wil ik nog onze Correspondentie Kring aan u voorstellen. Het is ons jongste actiemiddel. Het stelt leden van deze Kring in staat aan ons team van specialisten vragen te stellen over maçonnieke onderwerpen. Uitwisseling zorgt voor kennis, kennis zorgt voor inzicht, en inzicht zorgt voor een diepere beleving van onze ritualen en tradities. Dát is wat wij beogen, binnen de schoot van de RGLB.

Mag ik u, beste lezer, namens de ganse ploeg van Ars Macionica, veel studiegenot toewensen, en wij hopen u binnenkort te mogen begroeten op één van onze activiteiten.

Koenraad Logghe

Achtbare Meester Ars Macionica n°30