Contact

Indien u de reguliere Grootloge van België wil contacteren, gelieve het onderstaand formulier in te vullen

WIE ZIJN WIJ?

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Wat doen wij?

“Ars Macionica” is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij […]

DE CONFERENTIES

DE CONFERENTIES Noteer nu reeds in uw agenda: “Ars Macionica” organiseert drie publieke conferenties per jaar, telkens op de laatste zaterdag van november, februari en mei in het gebouw aan de Koningsstraat 265 te Brussel en dit afwisselend in de […]

De Acta Macionica

Wanneer in 1991 het eerste nummer van het studietijdschrift Acta Masonica verschijnt, is het nog een bescheiden publicatie. Het werd echter warm onthaald door de Loges van de Reguliere Grootloge van België. De filosofie die achter de creatie van de […]

De Correspondentenkring

In 2001 werd, naar het voorbeeld van de Studieloges “Quatuor Coronati Lodge nr. 2076” en “Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt” een Correspondentiekring opgericht, de “Ars Macionica Correspondence Circle” (A.M.C.C.) waarvan het lidmaatschap aanvankelijk openstond voor alle reguliere Vrijmetselaars […]

Le Cercle de Correspondance

En 2001, un Cercle de Correspondance fut créé, à l’exemple de ceux des Loges de Recherche « Quatuor Coronati Lodge Nr2076 » et « Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt« , sous le nom « Ars Macionica Correspondence Circle » (A.M.C.C.), auquel l’adhésion était permise […]

Acta Macionica

En 1991, lorsque paraît le premier volume d’Ars Masonica, c’est encore une publication modeste. Mais elle est cependant accueillie avec chaleur par les Loges de la Grande Loge Régulière de Belgique. La philiosophie qui se cache derrière la création des […]

Les conférences

« Ars Macionica » organise chaque année trois conférences publiques, en principe le dernier samedi de novembre, février et mai, dans le bâtiment situé au 265 de la Rue Royale à Bruxelles, alternativement en français, néerlandais et anglais. Les conférences sont ouvertes […]

Que faisons-nous ?

«Ars Macionica» est une Loge d’Etude dont les membres sont choisis par cooptation. Les membres proviennent de tous les rites de la Grande Loge Régulière de Belgique et des Obédiences amies. Des universitaires et des chercheurs amateurs possédant le niveau […]