De Correspondentenkring

In 2001 werd, naar het voorbeeld van de Studieloges “Quatuor Coronati Lodge nr. 2076” en “Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt” een Correspondentiekring opgericht, de “Ars Macionica Correspondence Circle” (A.M.C.C.) waarvan het lidmaatschap aanvankelijk openstond voor alle reguliere Vrijmetselaars ongeacht hun graad of nationaliteit. Een corresponderend lid betaalde, in vergelijking met de effectieve leden, een verminderde bijdrage en ontving persoonlijk de uitnodigingen voor de voordrachten alsook jaarlijks per post het laatste nummer van de Acta.

Als welkomstgeschenk kregen de corresponderende leden een “pin” met het vermaarde blauwe “vergeet-me-nietje” dat op discrete wijze hun lidmaatschap van de kring aantoonde. Het beheer van de A.M.C.C. werd waargenomen door de Reguliere Grootloge van België.

Thans is de Correspondentiekring hervormd en opengesteld voor alle geïnteresseerden in de Vrijmetselarij. Ziehier de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de Correspondentiekring.

Wat?

De Correspondentie Kring heeft tot doel uw vragen met betrekking tot de voordrachten, gehouden binnen de schoot van de ALArs Macionica nr. 30 enerzijds, en tot de gepubliceerde artikels in Acta Macionica anderzijds, te beantwoorden.

Wie?

Alle geïnteresseerden (zowel Vrijmetselaars als externen) die op regelmatige wijze
– óf de voordrachten van de AL Ars Macionica n°30 volgen
– en/óf de teksten van de Acta Macionica lezen
en die lid zijn van de Correspondentie Kring

Hoe?

Door lid te worden ontvangt u een persoonlijke toegang (met code) voor de Correspondentie Kring op de website van Ars Macionica. Deze website vindt u op de algemene webstek van de R.G.L.B. U zal er een rubriek aantreffen met FAQ (frequently asked questions) die ter uwer beschikking staat, alsook een pagina waar leden losse artikels van uitverkochte nummers van de Acta’s kunnen downloaden. Voorts zult u er een rubriek vinden waar belangwekkende maçon-nieke publicaties zullen worden voorgesteld en besproken.

U kan deelnemen aan de Correspondentie Kring
– door het stellen van gerichte vragen tijdens of ná onze lezingen / voordrachten
– door het formuleren van gerichte vragen naar aanleiding van een gepubliceerd artikel of een gehouden voordracht, op het daartoe gecreëerd mailadres, te vinden op de webpagina van de AL Ars Macionica n°30.

De vragen zullen gebundeld en voorgelegd worden aan de auteur van het desbetreffende artikel of van de lezing. Een selectie van de vragen en antwoorden kunnen opgenomen worden op de webpagina of in de Acta’s.

Lidmaatschap van de Correspondentie Kring
Het lidmaatschap van de Correspondentie Kring bedraagt 30 € te storten op volgend rekeningnummer:
IBAN code: BE30 7310 2302 1711
BIC code: KREDBEBB
op naam van Koenraad Logghe / LB

Als lid van de Correspondentie Kring
ontvangt u :

– een lidkaart met uw persoonlijk leden-nummer
– een persoonlijke uitnodiging voor onze lezingen (minimum drie per jaar in het Nederlands/ Frans/Engels)
– het meest recente nummer van Acta Macionica, volgend op het jaar van uw inschrijving
– een pin Forget Me Not
– mogelijkheid tot het downloaden van artikels uit uitverkochte Acta’s
– 20 % korting op eerder verschenen Acta’s