DE CONFERENTIES

DE CONFERENTIES

Noteer nu reeds in uw agenda: “Ars Macionica” organiseert drie publieke conferenties per jaar, telkens op de laatste zaterdag van november, februari en mei in het gebouw aan de Koningsstraat 265 te Brussel en dit afwisselend in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Iedereen is welkom, ongeacht het nu gaat om reguliere of irreguliere Broeders en Zusters, om ingewijden of profanen.

Uitnodigingen voor deze voordrachten worden verstuurd naar de Secretarissen van de Loges van de Reguliere Grootloge van België en naar de Grootsecretariaten van alle andere Belgische Obediënties. “Ars Macionica” is dus geen gesloten cenakel. De lezingen nemen een aanvang om 10.30 u. Achteraf is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. De voordrachten worden gevolgd door een bescheiden maaltijd waar kan nagepraat worden. Inschrijven voor deze maaltijd is wel noodzakelijk.

Conferenties gehouden in het kader van de Studieloge moeten origineel en nog niet eerder gepubliceerd of voorgedragen zijn. De sprekers worden gekozen omwille van hun expertise, ongeacht hun sekse, maçonnieke of profane status. Wie gevraagd wordt om een lezing te houden, moet de Secretaris van de Loge zes maanden van tevoren zijn tekst toezenden, vergezeld van een biografische nota. De Secretaris legt deze tekst dan voor aan de leden van de Commissie van Officieren Dignitarissen die hem accepteren of verwerpen. De tekst van de conferentie wordt, na goedkeuring, samen met de vragen en antwoorden, gepubliceerd in de volgende jaargang van Acta Macionica. De conferencier heeft recht op een gratis nummer van dat jaarboek waarin zijn tekst gepubliceerd wordt. De enige beperking die de Loge haar sprekers oplegt, is dat zij geen onderwerpen mogen behandelen van maatschappelijk, politieke of religieuze aard, gelet op de overeenkomstige bepaling van artikel 6 van de Constitutie van de Reguliere Grootloge van België overeenkomstig haar Decreet nr. 2.

Op deze wijze wist “Ars Macionica” in de loop der jaren een uitgelezen schare van internationale maçonnieke vorsers voor haar lezingen te engageren en aan het publiek voor te stellen. Zij vormt in die zin een uniek forum. Hieronder enkele van de meest opvallende namen:

  • Nederland: Snoek, M. De Haan (Hoofdredacteur Thoth), G. Dielemans, A. J. Hanou,, E. Kwaadgras (Hoofdredacteur Thoth/ effectief lid van AQC) , D. Van Peype (Hoofdredacteur Thoth/ Gewezen A. M. van AQC),

 

  • Frankrijk: Amblaine, R. Bermann, A. Faivre, I. Mainguy, C. Maurel, P. Mollier, C. Revauger, J-M. Van Hille , J-F. Var, Th. Zarcone, J-C Sitbon.

 

  • Groot Brittannië en VS: Beresiner, B. Cooper, J. Hamill, B. Morris, Ch. McIntosh, M. Scanlan, D. Stevenson, T. Steward

 

  • België: Bertaux, M. Brodsky, Ch. Impens, J. Koppen, G. Liagre, A. Maes, P. Noël, G. Schrans, R. Smeets, K. Thys, J. Van Win, K. Logghe

 

  • Andere landen: Bernheim, K. Bettag, P. Rousseau, L. Simonis