ARS MACIONICA

ACTA MACIONICA N° 27

Pas verschenen ! Acta 27 (6017) Een uitgave van de Reguliere Grootloge van Belgie Te bestellen door overschrijving van 25 € op : rekening nr. BE07 3630 5647 6066 van de RGLB met duidelijke vermelding van Acta 27     […]

Contact

Indien u de reguliere Grootloge van België wil contacteren, gelieve het onderstaand formulier in te vullen

WIE ZIJN WIJ?

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Wat doen wij?

“Ars Macionica” is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij […]