De Acta’s

ACTA MACIONICA N° 27

Pas verschenen ! Acta 27 (6017) Een uitgave van de Reguliere Grootloge van Belgie Te bestellen door overschrijving van 25 € op : rekening nr. BE07 3630 5647 6066 van de RGLB met duidelijke vermelding van Acta 27     […]

INHOUDSTAFEL ACTA’S 1-27

ACTA MACIONICA n° 1 (1991) LITVINE, Jacques Introduction 1 3-6 Van LEMBERGEN, Alain Réflexions sur le Sacré 1 7-10 Van BRABANT, Piet De Kamer van Overpeinzing 1 17-26 NOËL, Pierre Épreuves ou purifications? A propos d’un moment privilégié de l’initiation […]

Bestel een Acta Macionica

Vul het onderstaande formulier in   Uw bestelling wordt door het secretariaat behandeld zodra uw betaling op rekeningnummer BE07 3630 5647 6066 van de RGLB is toegekomen.

De Acta Macionica

Wanneer in 1991 het eerste nummer van het studietijdschrift Acta Masonica verschijnt, is het nog een bescheiden publicatie. Het werd echter warm onthaald door de Loges van de Reguliere Grootloge van België. De filosofie die achter de creatie van de […]