ACTA MACIONICA N° 27

Pas verschenen ! Acta 27 (6017) Een uitgave van de Reguliere Grootloge van Belgie Te bestellen door overschrijving van 25 € op : rekening nr. BE07 3630 5647 6066 van de RGLB met duidelijke vermelding van Acta 27     […]

INHOUDSTAFEL ACTA’S 1-27

ACTA MACIONICA n° 1 (1991) LITVINE, Jacques Introduction 1 3-6 Van LEMBERGEN, Alain Réflexions sur le Sacré 1 7-10 Van BRABANT, Piet De Kamer van Overpeinzing 1 17-26 NOËL, Pierre Épreuves ou purifications? A propos d’un moment privilégié de l’initiation […]

Bestel een Acta Macionica

Vul het onderstaande formulier in   Uw bestelling wordt door het secretariaat behandeld zodra uw betaling op rekeningnummer BE07 3630 5647 6066 van de RGLB is toegekomen.

ONDERWERPEN CONFERENTIES

OVERZICHT VAN CONFERENTIES GEHOUDEN DOOR “ARS MACIONICA”   Voordrachten georganiseerd in 1994 – Conférences organisées en 1994 1. 1. K. Roose, “Laubia studiorum “Ars Macionica”nr. 30 – Inaugural paper ”.  1. 2. 1. 3. Voordrachten georganiseerd in 1995 – Conférences organisées en […]

Contact

Indien u de reguliere Grootloge van België wil contacteren, gelieve het onderstaand formulier in te vullen

WIE ZIJN WIJ?

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Wat doen wij?

“Ars Macionica” is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij […]

DE CONFERENTIES

DE CONFERENTIES Noteer nu reeds in uw agenda: “Ars Macionica” organiseert drie publieke conferenties per jaar, telkens op de laatste zaterdag van november, februari en mei in het gebouw aan de Koningsstraat 265 te Brussel en dit afwisselend in de […]

De Acta Macionica

Wanneer in 1991 het eerste nummer van het studietijdschrift Acta Masonica verschijnt, is het nog een bescheiden publicatie. Het werd echter warm onthaald door de Loges van de Reguliere Grootloge van België. De filosofie die achter de creatie van de […]