Inhoudstafel Acta

ACTA MACIONICA n° 1 (1991)   LITVINE, Jacques Introduction 1 3-6 Van LEMBERGEN, Alain Réflexions sur le Sacré 1 7-10 Van BRABANT, Piet De Kamer van Overpeinzing 1 17-26 NOËL, Pierre Épreuves ou purifications? A propos d’un moment privilégié de […]

De Correspondentenkring

In 2001 werd, naar het voorbeeld van de Studieloges “Quatuor Coronati Lodge nr. 2076” en “Loge Nationale de Recherche Villard de Honnecourt” een Correspondentiekring opgericht, de “Ars Macionica Correspondence Circle” (A.M.C.C.) waarvan het lidmaatschap openstond voor alle reguliere Vrijmetselaars ongeacht […]

De Acta Macionica

Wanneer in 1991 het eerste nummer van het studietijdschrift Acta Masonica verschijnt, is het nog een bescheiden publicatie. Het werd echter warm onthaald door de Loges van de Reguliere Grootloge van België. De filosofie die achter de creatie van de […]

DE CONFERENTIES

DE CONFERENTIES “Ars Macionica” organiseert drie publieke conferenties per jaar, telkens op de laatste zaterdag van november, februari en mei in het gebouw aan de Koningsstraat 265 te Brussel en dit afwisselend in de Franse, Nederlandse en Engelse taal. Iedereen […]

Wat doen wij?

“Ars Macionica”is een Studieloge waarvan het lidmaatschap wordt bekomen via coöptatie. Haar leden zijn afkomstig uit alle ritussen van de Reguliere Grootloge van België en van de met haar bevriende Obediënties. Academici zowel als vrijetijdsonderzoekers met niveau vinden bij haar […]

Sommaires des actas

WIE ZIJN WIJ?

In 1991 werd door de Reguliere Grootloge van België voor het eerst een nationaal forum gehouden te Charleroi om met al haar leden te reflecteren over een aantal thema’s die betrekking hadden op het wel en wee van de Obediëntie. […]

Contact

Indien u de reguliere Grootloge van België wil contacteren, gelieve het onderstaand formulier in te vullen

Bestel een Acta Macionica

Vul het onderstaande formulier in   Uw bestelling wordt door het secretariaat behandeld zodra uw betaling op rekeningnummer BE07 3630 5647 6066 van de RGLB is toegekomen.